Wad

Wie desgevraagd het Wad moet omschrijven komt waarschijnlijk met een beschrijving van een stelsel van geulen en zandbanken gelegen tussen de Waddeneilanden en onze noordkust doorlopend tot ver langs de Deense kust. Op zich een beschrijving die recht doet aan de diverse gezichten van het Wad en de uitgestrektheid ervan.

Het Wad laat zich niet eenvoudig karakteriseren. Tientallen boekwerken hebben hieraan een hele kluif gehad en ze waren alle doorspekt met foto’s. Dit laatste geeft het al aan. Het Wad moet je zien, dagelijks meemaken of beter gezegd beleven. Wij bieden u daarom enkele foto’s op deze pagina maar dagen u uit om zelf het Wad op te snuiven, te voelen, erin rond te rollen of te bevaren.
   
Wat voelen eilanders bij het Wad?

In deze poging om dit onder woorden te brengen doen wij dit in het besef dat voor iedere eilander het Wad anders beleefd en gewaardeerd wordt. Het Wad geeft ons het gevoel op onszelf te zijn aangewezen. Het is het watergebied tussen de eilanden en de vaste wal. Wij recreëren er, vissen er en ondervinden de grilligheid ervan door het meanderen van de vaargeulen zodat de veerboot jaarlijks veranderende oversteektijden heeft.

De meeste beleving heeft de eilander bij de strook droogvallend Wad langs de Waddendijk en liggend aan de Grië, achter de Dwarsdijk, oost van Oosterend. Westers, bewoners van West-Terschelling, zijn meer betrokken bij de Noordsvaarder, de grote zandplaat die ten westen van West-Terschelling ligt. Eén of twee maal per dag ligt het droog of juist onder water. Deze zo vanzelfsprekende dynamiek is, als je erover nadenkt, zo fascinerend. Bij laag water worden er pieren gestoken hetzij voor eigen gebruik hetzij voor de verkoop aan de toerist of sportvisserboot. De hengelsport of het vissen met een botwant (lijn met 100 of meer haakjes) wordt `s zomers beoefend. Gelukkig is het wad een rijk visgebied al wordt het met de bot de laatste jaren minder.

Toeristen of badgasten zie je juist dan veel wandelen op de uitgestrekte zandplaat. De uitgestrektheid die men hier aantreft terwijl tussen je tenen de jonge garnaaltjes en zeepissebedden wriemelen is een bijzondere ervaring. Bij hoog water wordt er volop gezwommen en gehengeld vanaf de dammen en de dijk. Ook dan is het vergezicht met bij helder weer de Friesche kust als sluitstuk van het schilderij een beeld dat mee terug gaat naar huis.
    

Naast vergezichten en recreatieve beleving heeft de Waddenzee een grote verscheidenheid aan flora en fauna. Hiervoor verwijzen wij u gaarne naar het Centrum voor Natuur en Landschap waar een goed beeld wordt gegeven van deze natuurlijke rijkdom.

Aan u om het bovenstaande zelf te beleven. Eerst dan zult u beter begrijpen wat de schrijver dezes heeft getracht te verwoorden.

Gerealiseerd door Sugarmice