Weer

Over het weer op Terschelling kunnen wij u gelukkig positieve zaken melden. Het wijkt niet veel af van het weer in Nederland maar het heeft wel verschillen hiermee.

Terschelling ligt op een zodanige afstand van het vaste land dat het verschijnsel "Land- en Zeewind" hier soms voorkomt. Dit heeft tot gevolg dat daardoor de bewolking gedongen wordt te stijgen boven het eiland en hierdoor van temperatuur en verschijningsvorm verandert. Dat het op Terschelling minder regent dan op de vaste wal wordt hier aan toegeschreven.

Wij zeggen dat het hier sneller weer opklaart dan elders. De kreet op de radio:" ..hier en daar een bui", wordt door de eilanders vertaalt in:"..daar en elders een bui". Het zij zo. Feit is dat procentueel er op Terschelling meer zonneschijn wordt gemeten dan gemiddeld in Nederland. Dat is een gegeven waar u zich aan vast kunt houden.

Dit betekent niet dat het hier ook warmer is dan in het binnenland, neen, daar wij omringt worden door relatief koud zeewater is het hier gemiddeld enkele graden lager dan in midden Nederland. De wind, altijd uit zee, staat op ons eiland ook flink door omdat het genoemde verschijnsel de heersende wind kan versterken. Waait het op Terschelling dan waait het duidelijk. Wij houden niet van half werk.

Doordat de lucht veel zoutkristallen bevat is de lichtintensiteit meetbaar sterker dan in het binnenland. U wordt mooier bruin zult u denken en wellicht is dat ook zo. Het heeft wel een voordeel bij het fotograferen. Uw foto's worden mooier en helderder van kleur. Fotografen roemen de lichtval. Of het hierdoor bij zwakke wind en veel zon ook warmer kan zijn dan aan de vaste wal blijft wat ons betreft voor u een uitdaging dat eens te komen onderzoeken.

Voor het actuele weer op Terschelling.

Gerealiseerd door Sugarmice